Werkbeleid S&E Security B.V

Werkbeleid voor S&E Security B.V.

1. Inleiding

Het werkbeleid van S&E Security B.V. beoogt de werkomgeving te definiƫren en de verwachtingen met betrekking tot prestaties, gedrag en naleving van wet- en regelgeving vast te stellen. Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers van S&E Security B.V, inclusief administratief personeel en management.

2. Werkuren en Ploegendiensten

 • Medewerkers worden op de hoogte gebracht van hun normale werkuren, ploegendiensten en dienstregelingen.
 • Het naleven van de afgesproken werktijden is essentieel voor een soepele bedrijfsvoering.

3. Taken en Verantwoordelijkheden

 • Het beleid legt de taken en verantwoordelijkheden van verschillende functies binnen het bedrijf vast.
 • Medewerkers worden verwacht hun taken professioneel en volgens de gegeven instructies uit te voeren.

4. Veiligheid en Noodsituaties

 • Veiligheid staat voorop. Medewerkers moeten veiligheidsrichtlijnen en -procedures volgen.
 • In geval van noodsituaties moeten medewerkers op de hoogte zijn van de procedures voor evacuatie en noodevacuaties.

5. Uniformbeleid

 • Het beleid beschrijft de vereisten met betrekking tot het dragen en onderhouden van bedrijfsuniformen, inclusief identificatiemiddelen.

6. Training en Certificering

 • S&E Security B.V. verplicht zich tot het bieden van de benodigde training en bijscholing voor medewerkers om hun vaardigheden up-to-date te houden.
 • Medewerkers moeten deelname aan verplichte trainingen voltooien.

7. Compliance

 • Medewerkers moeten zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en bedrijfsrichtlijnen.

8. Ethiek en Gedrag

 • Medewerkers worden verwacht zich ethisch te gedragen en zich te houden aan de gedragscode van het bedrijf.
 • Vertrouwelijke informatie moet strikt worden beschermd.

9. Compensatie en Voordelen

 • Informatie over salarissen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden en vakantie- en verlofbeleid wordt verstrekt in overeenstemming met de geldende arbeidswetgeving.

10. Klantinteractie

 • Medewerkers worden verwacht klanten met professionaliteit en hoffelijkheid te behandelen.
 • Klachten moeten worden doorgegeven aan het juiste kanaal voor oplossing.

11. Discipline en Ontslag

 • Stappen voor disciplinaire maatregelen en de voorwaarden voor beĆ«indiging van het dienstverband worden verduidelijkt.